This post is also available in: enEnglish (angielski)

Nova Weld – profesjonalne podejście do spawalnictwa

Nova Weld to jednostka świadcząca usługi wykwalifikowanego zewnętrznego nadzoru spawalniczego.

Nadzory i inspekcje spawalnicze

Jako dyplomowani inżynierowie spawalnicy prowadzimy nadzory spawalnicze wg wymagań serii norm dotyczących zapewnienia jakości w spawalnictwie EN ISO 3834. W myśl wytycznych zawartych w tej normie każdy producent zajmujący się produkcją wyrobów spawanych powinien posiadać doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę do zarządzania produkcją spawalniczą. Nie każdy może sobie pozwolić na zatrudnienie i utrzymywanie takiej kadry u siebie w zakładzie. Wychodzimy więc z propozycją zatrudnienia nas jako podwykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru spawalniczego. Nasze doświadczenie wyniesione z różnych branż przemysłowych i dużych zakładów produkcyjnych z pewnością przyczyni się do poprawy jakości i efektywności produkcji w Twoim przedsiębiorstwie.


Oferujemy nadzory zarówno na wytwórni, jak i na placu budowy. W zakres usługi wchodzą:

  • przegląd projektu pod kątem procesów i procedur spawalniczych,
  • opracowanie planów spawania zawierających instrukcje technologiczne spawania WPS,
  • w razie potrzeby przeprowadzenie procesu kwalifikowania technologii spawania i uzyskanie protokołu WPQR,
  • sprawdzenie kwalifikacji spawaczy oraz w razie potrzeby egzaminowanie ich w celu nabycia certyfikatu spawacza,
  • odbiory jakościowe spawanej konstrukcji w trakcie produkcji i koordynowanie badań nieniszczących NDT spoin,
  • sporządzenie dokumentacji jakościowej potrzebnej do końcowego odbioru produktu lub konstrukcji spawanej.

Wszystko opracowuje i sprawdza doświadczony inżynier spawalnik IWE.

Kwalifikowanie technologii spawania

Nasza firma oferuje pomoc w zakresie kwalifikowania technologii spawania i napawania wg serii norm EN ISO 15614 oraz ASME. Bazując na wieloletnim doświadczeniu z trudno spawalnymi materiałami takimi jak stal dupleks, stal żaroodporna i żarowytrzymała, stopy tytanu, nadstopy niklu, z pomocą wykwalifikowanego personelu nadzoru spawalniczego, opracowujemy technologie spawania (WPQR lub PQR), napawania i obróbki cieplnej nawet najbardziej wymagających materiałów.

Dużym atutem jest posiadanie własnego laboratorium badawczego w Olsztynie, dzięki któremu na bieżąco możemy kontrolować, czy opracowana technologia jest właściwa dla danego materiału i zastosowania.

Współpracujemy z doświadczonymi inżynierami spawalnikami z branży energetycznej, chemicznej, petrochemicznej, a także z jednostkami naukowymi, dzięki którym możemy podołać nawet najtrudniejszemu zadaniu. Współdziałamy także z wieloma jednostkami inspekcyjnymi takimi jak m.in. Urząd Dozoru Technicznego, UDT Cert, TÜV SÜD, Lloyd’s Register, Bureau Veritas. W zależności od potrzeby możemy kwalifikować technologię wg Warunków Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE, AD 2000 Merkblatt HP 2/1 lub ASME SEC. IX.

Egzaminy dla spawaczy

Oferujemy możliwość przeprowadzenia w naszej firmie egzaminu dla spawacza wg serii europejskich norm EN ISO 9606. Pozytywnie zakończony egzamin kończy się wydaniem świadectwa spawacza (certyfikatu spawacza) przez jednostkę inspekcyjną TÜV SÜD. Świadectwo takie upoważnia spawacza do pracy na terenie całej Unii Europejskiej. Dla przedsiębiorstw, które kierują swoją ofertę usług lub produktów poza Unię Europejską oferujemy przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa spawacza WPQ wg przepisów ASME SEC. IX. Na życzenie Klienta oferujemy możliwość przeprowadzenia egzaminów w zakładzie produkcyjnym lub na placu budowy. Usługa jest kompleksowa i obejmuje:

  • udział w teście umiejętności spawacza,
  • przeprowadzenie wymaganych badań spoin w naszym laboratorium,
  • wydanie świadectwa spawacza w jednostce inspekcyjnej.

Zachęcamy do podjęcia współpracy z nami. Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług.