NADZORY SPAWALNICZE

Jesteś producentem wyrobów spawanych? Prowadzisz firmę, która zajmuje się montażem konstrukcji spawanych? Ta oferta jest skierowana bezpośrednio do Ciebie. Jako dyplomowani inżynierowie spawalnicy IWE prowadzimy nadzory spawalnicze wg wymagań serii norm dotyczących zapewnienia jakości w spawalnictwie EN ISO 3834. W myśl wytycznych zawartych w tej normie każdy producent zajmujący się produkcją wyrobów spawanych powinien posiadać doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę do zarządzania produkcją spawalniczą. Nie każdy może sobie pozwolić na zatrudnienie i utrzymywanie takiej kadry u siebie w zakładzie. Wychodzimy więc z propozycją zatrudnienia nas jako podwykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru spawalniczego. Nasze doświadczenie wyniesione z różnych branż przemysłowych i dużych zakładów produkcyjnych z pewnością przyczyni się do poprawy jakości i efektywności produkcji w Twoim przedsiębiorstwie.

Oferujemy nadzory zarówno na wytwórni jak i na placu budowy. W zakres usługi wchodzą:

  • Przegląd projektu pod kątem procesów spawalniczych
  • Opracowanie planów spawania zawierających instrukcje technologiczne spawania WPS
  •  W razie potrzeby przeprowadzenie procesu kwalifikowania technologii spawania  i uzyskanie WPQR
  • Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy oraz w razie potrzeby egzaminowanie  ich w celu nabycia odpowiednich uprawnień
  • Odbiory jakościowe spawanej konstrukcji w trakcie produkcji i koordynowanie badań nieniszczących NDT spoin
  • Sporządzenie dokumentacji jakościowej potrzebnej do końcowego odbioru produktu

INSPEKCJE PRZEMYSŁOWE I NADZORY INWESTORSKIE

Ta oferta jest skierowana do inwestorów, którzy chcą mieć pewność, że zamówione przez nich spawane wyroby konstrukcyjne (np. hale stalowe, mosty, zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi) zostaną wykonane z narzuconymi wytycznymi, obowiązującymi przepisami prawnymi, a przede wszystkim z najwyższą jakością. Prowadzimy kompleksowy nadzór nad wykonawcami: od przeprowadzenia audytu sprawdzającego możliwości spełnienia wymagań kontraktu, poprzez inspekcje w trakcie realizacji, do czasu jego zakończenia wraz ze skompletowaniem wymaganej dokumentacji powykonawczej.

Dzięki nadzorowi inwestorskiemu masz pewność realizacji swojej inwestycji.

WDROŻENIA ORAZ CERTYFIKACJA SYSTEMÓW JAKOŚCI

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom jakościowym stawianym producentom wyrobów spawanych, a także nowym przepisom prawa budowlanego w państwach Unii Europejskiej stworzyliśmy ofertę dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Dla producentów stalowych konstrukcji budowlanych oferujemy wdrożenie w zakładzie produkcyjnym naszego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP, opartego na europejskich normach EN 1090, ISO 9001 oraz ISO 3834-2.

Obecne, europejskie prawo budowlane wymaga od producentów znakowania swoich wyrobów znakiem CE. Aby było to możliwe należy wdrożyć i certyfikować w swoim zakładzie system Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP. Producenci spawanych wyrobów budowlanych stalowych i aluminiowych swoją produkcję muszą oprzeć o wymagania serii norm EN 1090 (szczegółowy opis w artykule  na naszym blogu). Nasza praca na polega na ocenie profilu działalności przedsiębiorstwa, stworzeniu procedur administracyjnych i produkcyjnych, przeszkoleniu personelu, przygotowaniu zakładu do audytu certyfikującego. Pomagamy także wybrać odpowiednią jednostkę certyfikującą.

Dzięki naszej pomocy wdrożenie jakiegokolwiek systemu zarządzania jakością nie będzie stanowiło żadnej trudności, a na pewno przełoży się na wzrost jakości oferowanych przez Twoje przedsiębiorstwo wyrobów i konkurencyjności na rynku.

KWALIFIKOWANIE TECHNOLOGII SPAWANIA

Nasza firma oferuje pomoc w zakresie kwalifikowania technologii spawania i napawania wg serii norm EN ISO 15614 oraz ASME. Bazując na wieloletnim doświadczeniu z trudno spawalnymi materiałami takimi jak stale dupleks, stale żaroodporne i żarowytrzymałe, stopy tytanu, nadstopy niklu, z pomocą wykwalifikowanego personelu nadzoru spawalniczego, opracowujemy technologie spawania (WPQR lub PQR), napawania i obróbki cieplnej nawet najbardziej wymagających materiałów.

Dużym atutem jest posiadanie własnego laboratorium badawczego , dzięki któremu na bieżąco możemy kontrolować, czy opracowana technologia jest właściwa dla danego materiału i zastosowania.

Współpracujemy z doświadczonymi inżynierami spawalnikami z branży energetycznej, chemicznej, petrochemicznej, jednostkami naukowymi, dzięki którym możemy podołać nawet najtrudniejszemu zadaniu. Współpracujemy także z wieloma jednostkami inspekcyjnymi m. in. Urząd Dozoru Technicznego, UDT Cert, TÜV SÜD, Lloyd’s Register, Bureau Veritas i w zależności od potrzeby możemy kwalifikować technologię wg Warunków Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE, AD 2000 Merkblatt HP 2/1 lub ASME SEC. IX.

Zachęcamy do podjęcia współpracy z nami gwarantując najwyższą jakość świadczonych usług.

SZKOLENIE I DORADZTWO TECHNICZNE

Dla przedsiębiorstw ukierunkowanych na rozwój i poprawienie jakości produktów oferujemy indywidualne szkolenia w zakresie procesów spawalniczych. Wdrażamy nowe technologie spawania zwiększające wydajność produkcji.

Organizujemy indywidualne kursy spawania dla spawaczy.
Przeprowadzamy szkolenia personelu spawalniczego aby zwiększyć wiedzę na temat obowiązujących norm i przepisów.

Jeśli chcesz zorganizować indywidulane szkolenie w swoim przedsiębiorstwie lub potrzebujesz porady doświadczonego inżyniera spawalnika, skontaktuj się  z nami i opowiedz o swoim problemie

EGZAMINOWANIE SPAWACZY

Oferujemy możliwość przeprowadzenia w naszej firmie egzaminu spawacza wg serii europejskich norm EN ISO 9606. Pozytywnie zakończony egzamin kończy się wydaniem świadectwem spawacza (certyfikatem) przez jednostkę inspekcyjną TÜV SÜD. Świadectwo takie upoważnia spawacza do pracy na terenie całej Unii Europejskiej. Dla przedsiębiorstw, które kierują swoją ofertę usług lub produktów poza Unię Europejską oferujemy przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa spawacza WPQ wg przepisów ASME SEC. IX. Na życzenie klienta oferujemy możliwość przeprowadzenia egzaminów w zakładzie produkcyjnym lub na placu budowy. Usługa jest kompleksowa i obejmuje:

  • Udział w próbie/teście umiejętności spawacza
  • Przeprowadzenie wymaganych badań spoin w naszym laboratorium
  • Wydanie świadectwa w jednostce inspekcyjnej