Oferta

Oferta

Nadzory i inspekcje spawalnicze

Prowadzimy nadzory spawalnicze wg wymagań serii norm dotyczących zapewnienia jakości w spawalnictwie EN ISO 3834. Możesz zatrudnić nas jako podwykonawcę w zakresie nadzory spawalniczego.  Oferujemy nadzory zarówno na wytwórni, jak i na placu budowy. W zakres usługi wchodzą:

 • przegląd projektu pod kątem procesów i procedur spawalniczych,
 • opracowanie planów spawania zawierających instrukcje technologiczne spawania WPS,
 • w razie potrzeby przeprowadzenie procesu kwalifikowania technologii spawania i uzyskanie protokołu WPQR,
 • sprawdzenie kwalifikacji spawaczy oraz w razie potrzeby egzaminowanie ich w celu nabycia certyfikatu spawacza,
 • odbiory jakościowe spawanej konstrukcji w trakcie produkcji i koordynowanie badań nieniszczących NDT spoin,
 • sporządzenie dokumentacji jakościowej potrzebnej do końcowego odbioru produktu lub konstrukcji spawanej.

Wszystko opracowuje i sprawdza doświadczony inżynier spawalnik IWE.

Kwalifikowanie technologii spawania

Oferujemy:

 • pomoc w zakresie kwalifikowania technologii spawania i napawania wg serii norm EN ISO 15614 oraz ASME.
 • opracowanie technologii spawania (WPQR lub PQR), napawania i obróbki cieplnej wymagających materiałów, w tym m.in. stal dupleks, stal żaroodporna i żarowytrzymała, stopy tytanu, nadstopy niklu
 • kwalifikowanie technologii spawania  Warunków Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE, AD 2000 Merkblatt HP 2/1 lub ASME SEC. IX.

Dużym atutem jest posiadanie własnego laboratorium badawczego, dzięki któremu na bieżąco możemy kontrolować, czy opracowana technologia jest właściwa dla danego materiału i zastosowania.

Oferta
Oferta

Egzaminy dla spawaczy

 • Przeprowadzamy egzaminy dla spawacza wg serii europejskich norm EN ISO 9606. Pozytywnie zakończony egzamin kończy się wydaniem świadectwa spawacza (certyfikatu spawacza) przez jednostkę inspekcyjną. Świadectwo takie upoważnia spawacza do pracy na terenie całej Unii Europejskiej.
 • Dla przedsiębiorstw, które kierują swoją ofertę usług lub produktów poza Unię Europejską oferujemy przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa spawacza WPQ wg przepisów ASME SEC. IX.
 • Na życzenie Klienta oferujemy możliwość przeprowadzenia egzaminów w zakładzie produkcyjnym lub na placu budowy.

Usługa jest kompleksowa i obejmuje:

 • udział w teście umiejętności spawacza,
 • przeprowadzenie wymaganych badań spoin w naszym laboratorium,
 • wydanie świadectwa spawacza w jednostce inspekcyjnej.

Wdrożenia i certyfikacja systemów zarządzania jakością w spawalnictwie

Dla producentów konstrukcji stalowych budowlanych proponujemy:

 • wdrożenie w zakładzie produkcyjnym naszego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP, opartego na europejskich normach – EN 1090, ISO 9001 oraz ISO 3834-2.
 • przygotowanie zakładu do audytu certyfikującego i pomoc w wyborze odpowiedniej jednostki certyfikującej.

Ponadto w naszej ofercie:

 • producentom wyrobów spawanych dla branży kolejowej zapewniamy wdrożenie systemu zarządzania jakością na podstawie normy EN ISO 15085, ISO 9001 oraz ISO 3834-2.
 • producentom urządzeń i zbiorników ciśnieniowych gwarantujemy wdrożenie systemu zarządzania jakością opartego na europejskich normach ISO 9001 oraz ISO 3834-2 na potrzeby spełnienia wymagań z dyrektywą PED.
Oferta
Oferta

Audyty u podwykonawców i inwestorski nadzór spawalniczy

Ta oferta jest skierowana do inwestorów, którzy chcą mieć pewność, że zamówione przez nich spawane konstrukcje stalowe (np. hale stalowe, mosty, zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi) zostaną wykonane z narzuconymi wytycznymi, obowiązującymi przepisami prawnymi, a przede wszystkim z najwyższą jakością. Prowadzimy kompleksowy nadzór nad podwykonawcami, w tym:

 • przeprowadzenie audytu sprawdzającego możliwości spełnienia wymagań kontraktu
 • inspekcje w trakcie realizacji,
 • skompletowanie i sprawdzenie wymaganej dokumentacji powykonawczej.

Szkolenia dla pracowników nadzoru spawalniczego i doradztwo techniczne
 • Przeprowadzamy indywidualne szkolenia w zakresie procedur spawalniczych oraz systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (m.in. szkolenia dla Kierowników ZKP),
 • organizujemy indywidualne kursy spawania dla spawaczy,
 • przeprowadzamy szkolenia personelu spawalniczego, aby zwiększyć wiedzę na temat obowiązujących norm i przepisów,
 • wdrażamy nowe technologie spawania zwiększające wydajność produkcji,
 • pomagamy Klientom dobrać odpowiednie wyposażenie – spawarki i urządzenia spawalnicze.

Organizujemy szkolenia online przez platformę akademianovacert.pl.  Skontaktuj się z nami w celu otrzymania korzystnej oferty.

Oferta